MYNA coaching

Transformatie stap voor stap

Een transformatie waarbij je organisatie gaat zwermen vraagt veel commitment van iedereen. Stap voor stap en in co-creatie bouwen we samen aan de nieuwe organisatie in je eigen tempo.

De MYNA coaches begeleiden het proces van co-creatie

Co-creatie design.

Samen met een kernteam uit de organisatie bedenken we de passende vorm van zwermen en bereiden de implementatie voor

 

Co-creatie implementatie

We leren medewerkers werken met en in de nieuwe processen en begeleiden de implementatie

 

De Myna aanpak draagt bij aan werkgeluk en groei

Van groeipijn tot verlangen, we gaan op ontdekkingstocht.

We gaan in gesprek over de ambities en
 verlangens van de organisatie en de ondernemer(s). Samen zoeken we uit
 welke vragen urgent en groeipijnen aan de orde zijn, waar je als ondernemer(s) wakker van ligt, waar
 de schoen knelt. We leggen uit waar de Myna aanpak voor staat en hoe wij
 in co-creatie werkgeluk en efficiency hand in hand kunnen laten gaan en
 de organisatie zo een groei-impuls kunnen geven. Als u de MYNA aanpak
 omarmt vanuit nood en/of verlangen, dan gaan we samen de uitdaging aan.

Samen verkennen we de behoefte en gaan samen spelen.

We gaan zo mogelijk alle medewerkers
 meenemen in de voorgenomen organisatie ontwikkeling. Dat doen we
 ondermeer door een Game te spelen (Back-2-Paper) waarmee we
 “zwermen” als manier van werken introduceren en laten ervaren wat
het effect van zwermen is op resultaat en voldoening in het
werk/werkgeluk. Uiteindelijk leidt deze fase tot optimaal draagvlak bij 
alle betrokkenen. Immers iedereen moet hier samen de schouders onder
 willen zetten. We weten nu ook wie de trekkers binnen jouw organisatie 
willen zijn.

Het spel is serieus, er wordt geleerd en ook afgeleerd

Het introduceren van een nieuwe werkwijze 
gaat veel verder dan het implementeren van nieuwe software. Het vraagt
 veel van medewerkers en de leiding van de organisatie. Cultuur en gedrag 
moeten worden afgestemd op de nieuwe werkwijze van het zwermen.

Het proces wat "hoofdpijn" oplevert pakken we als eerste op.

Dat doen we met alle
 spelers in dit proces. We benoemen alle activiteiten in het proces
 end-to-end. Ook bekijken we samen voor welke activiteiten medewerkers 
geschikt zijn (wat ze kunnen), maar ook waar ze passie op hebben (wat ze 
willen) en natuurlijk passend binnen de context van uw organisatie (wat
 ze mogen). Als we dat van alle medewerkers weten en alle activiteiten 
per proces hebben uitgewerkt, dan kunnen we ze matchen en kan het 
zwermen beginnen. Uiteraard hebben we daar de MYNA.SWARM software voor nodig.

We introduceren een andere aanpak die meteen helpt.

We leiden alle medewerkers op die in het gekozen proces werkzaam
 kunnen zijn. Dan gaan de medewerkers ermee experimenteren. Op basis van de ervaringen en eventuele
 bijstellingen wordt het proces dan definitief gemaakt en kan het worden
 vrijgegeven.

Samen tekenen we de positie van je organisatie.

We gaan samen aan het werk door
 de positie van de organisatie volledig helder te maken. Wie zijn de
 klanten, wat zijn producten en diensten etc. Daarbij bepaal jij wat de
 kernprocessen zijn die nodig zijn om de organisatie draaiende te houden
 Eerder hebben we al een tweetal processen geïdentificeerd waar het wringt (‘hoofdpijn” proces), of waar snel resultaat kan worden geboekt.
 Gaandeweg leer je de Myna taal spreken.

We maken ons snel overbodig maar staan altijd klaar om te helpen.

We laten je zwermen, niet zwemmen. Op afroep zijn 
onze Myna coaches beschikbaar om digitaal of face-2-face ondersteuning te 
bieden bij de harde en zachte kant van de implementatie. In deze fase 
ben je zelf in staat om andere relevante processen te beschrijven in
 concrete acties en te matchen met de beschikbare en geschikte
 medewerkers. Ook het invoeren in de MYNA.SWARM software kun je nu zelf doen.
Waar nodig staat ons support team voor jullie klaar.

Myna coaches

Jo Krill

Verbinder

Jo is co-founder van Myna waarmee hij toekomstbestendige progressieve organisaties wil helpen bouwen. Organisaties ontdoen van hokjes en harkjes en mensen ruimte geven, die passie heeft hij eerder mogen vormgeven als partner bij Insights Benelux. Hij is een doorgewinterde boardroom adviseur, (executive) coach en teamcoach. Hij geniet van het werken met millennials, jonge professionals en creatievelingen in startups en scale-ups. Jo laat zich nog dagelijks inspireren door de praktische toepassing van de Jungiaanse psychologie. Hij is als executive coach verbonden aan INSEAD Executive Coaching. Jo schreef boeken over verandermanagement, uitgegeven door Academic Service in Nederland. Klanten die met Jo hebben gewerkt vinden hem: inspirerend, pragmatisch & empathisch, provocerend, humoristisch en bruggen-bouwend. Daarin is hij altijd een verbinder.

LinkedIn

Mieke Hoekzema

Verhelderaar

Mieke is co-founder van Myna en van nature nieuwsgierig, op zoek naar zingeving, naar wat mensen beweegt. Veranderkunde is het vakgebied dat ze met hart en ziel beoefent, of het nu gaat om organisatie inrichting, leiderschap, samenwerking of gedragsverandering. Ze werkt graag met leiders, met teams en met mensen die toe zijn aan het zetten van een volgende stap en daar zelf hun verantwoordelijkheid in willen nemen. Haar kracht is om situaties te doorgronden, snel analyses te maken en pijnpunten en krachtbronnen te benoemen. Ze is in staat om vanuit een veilig contact, mensen te raken en in beweging te brengen. Als bedrijfskundige en ervaren lijnmanager heeft ze een integrale benadering. Van nature is zij gericht op congruentie, efficiency en effectiviteitverbetering. Complexe verandervraagstukken maakt Mieke behapbaar, ze is een echte Verhelderaar, waardoor stapsgewijs de doelen gerealiseerd worden.

LinkedIn

Pieter Stenfert

Verrasser

Pieter is een creatieve pionier, die het best tot zijn recht komt als hij mag ondernemen, inspireren, faciliteren, filosoferen, creëren en verbinden. In 2003 was hij mede oprichter van Insights Benelux. Nu staat hij aan de basis van Myna. Desgevraagd omschrijft Pieter zijn levenshouding als volgt. “Trouw aan mijzelf; compassie met anderen en nieuwsgierig naar het leven, altijd weer in staat om te verrassen!”. Als Myna coach wil hij mensen en ideeën verbinden, en medewerkers helpen hun purpose en natuurlijke plek in de wereld te vinden.

LinkedIn

Fons Feekes

Verdieper

Als co-founder van Myna is Fons geïnspireerd door zwermende vogels. Vogels staan voor vrijheid. Maar ook voor effectief en efficiënt samenwerken. Als echte Verdieper schreef Fons het Whitepaper waarin de theorie over zwermen vertaald wordt naar hoe mensen in vrijheid kunnen samenwerken. Veel mensen voelen zich opgesloten in de hiërarchie van hun organisatie. Fons houdt van het coachen van mensen, teams en organisaties náár hun bestemming en wég van dit gevoel opgesloten te zitten. Fons heeft in ruim 40 landen gewerkt op het snijvlak van psychologie en economie, met als belangrijkste drijfveer het faciliteren van de ontwikkeling van start-ups en scale-ups. Als mede-oprichter en partner van Insights Benelux heeft hij zelf ervaren hoe een start-up kan verstarren in hiërarchie; en vervolgens hoe diezelfde organisatie zich al zwermend kan ontpoppen tot een succesvolle scale-up met werkgelukkige medewerkers. Fons doet niets liever dan anderen de weg naar deze geweldige ervaring te helpen ontdekken.

LinkedIn

Stijn Kammeijer

Verwonderaar

Stijn is een natuurlijke inspirator, die met taal, enthousiasme en een flinke dosis creativiteit te werk gaat. In organisaties waar sprake is van een cultuuromslag tussen vernieuwend denken en verouderd gedaan, helpt hij met de fundamenten waar bruggen op gebouwd kunnen worden. Stijn werkt graag met leiders en met teams. Hij zet in op verheldering van vragen of patronen, door zich hier samen met anderen over te verwonderen. Bij Stijn is niks vanzelfsprekend en alles bespreekbaar. Hij geniet ervan om mensen te inspireren dichter tot elkaar te komen door de juiste vragen te stellen. De Socratische vraagtechnieken zijn hem met de paplepel ingegoten op de universiteit voor Humanistiek. Daarnaast heeft zijn MSc titel behaald in Organisaties, Verandering en Management aan de Universiteit Utrecht. Zijn afstudeerproject bracht hem in contact met de progressieve organisatie, door onderzoek te doen naar de betekenisgeving van de medewerkers naar de relatie tussen organisatiestructuur, waardensysteem en werkgeluk, vooral in een complexe context van een overname.

LinkedIn

Te veel werk hangt van mij af. Ik werk vooral ín de winkel en kom nauwelijks toe aan werken áán de winkel.

Ik ben niet meer bezig met de dingen waar ik echt van ben.

De huidige structuur belemmert de groei van onze organisatie.

Het verloop en de werkdruk zijn hoog en de motivatie staat onder druk.

Er is onvoldoende tijd voor het inwerken en begeleiding van nieuwe medewerkers.

Onze medewerkers hebben het gevoel dat hun talenten onvoldoende worden aangesproken.