MYNA tooling

Anders werken vraagt om anders denken

Nieuwe manieren van werken vragen om nieuwe manieren van denken. Onze tools activeren het denken over strategievorming, besluitvorming, innovatie, werkprocessen, informatie delen, talenten, zingeving, samenwerken en gedrag.

Aangrijpingspunten om te gaan zwermen

Je kunt je talenten optimaal ontwikkelen in je werk.

We willen dat medewerkers hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen en zijn ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan de groei en bloei van de organisatie. Doordat medewerkers verschillende rollen kunnen en mogen vervullen, wordt aanwezige potentie ook werkelijk benut. Dat vraagt een flexibel medewerkers- en beloningsbeleid, gestoeld op vertrouwen.

 

Door zelforganisatie kun je jouw kwaliteiten onbelemmerd inzetten.

Voor zelforganisatie heb je wel een paar randvoorwaarden nodig: transparantie van al het relevante werk; goed inzicht in de kwaliteiten en passies van medewerkers; een cultuur van vertrouwen en ruimte waarin medewerkers het relevante werk ook tijdig kunnen oppakken; en systemen die deze wijze van werken praktisch ondersteunen en beheersbaar maken.

 

MYNA.SWARM software

 • Maakt al het dagelijkse werk transparent en beheersbaar;
 • Geeft medewerkers inzicht, overzicht én autonomie;
 • Legt afgesproken werkwijzes vast én geeft ruimte om klantspecifiek te handelen;
 • Verlegt de coördinatie van de manager naar de medewerkers;
 • Gebruikt individuele kwaliteiten en maakt ‘zwermen’ mogelijk;
 • Maakt voortdurende verbetering en innovatie van werkwijzen op alle niveaus mogelijk.

Al het dagelijkse werk wordt zichtbaar in de MYNA.SWARM software

In Myna.Swarm wordt werk vastgelegd in een workflow. Elke activiteit is gekoppeld aan een ‘zwerm’. De mensen in een zwerm hebben het talent en de rol om dat soort activiteiten op te pakken. Zij nemen zelf verantwoordelijkheid voor openstaande activiteiten en zorgen voor de flow in het werk.

Leg je werkwijze vast in een template

Gedeelde kennis en ervaringen over de “beste manier van werken” leg je vast in workflow-templates. Een wendbare organisatie leert snel en actualiseert de workflow-templates.

Voor elke aanvraag kies je een passende workflow

Als een klant jouw product of dienst wil afnemen of je gaat bijvoorbeeld een nieuwe collega werven, dan zoek je een bestaande template en maak je hem specifiek voor deze aanvraag.

Je hebt overzicht over alle activiteiten

In het zwerm-scherm zie je alle openstaande activiteiten van de zwermen waar je deel van uitmaakt. Pak de meest dringende of een heel kluster, zodat je lekker door kunt werken.

Is jouw organisatie klaar om te zwermen?

Doe de Fit2Swarm quickscan en krijg inzicht in hoe fit uw organisatie al is om te gaan zwermen.

Doe de Fit2Swarm Quickscan

Tools voor cultuur, gedrag en organisatie

Organisatie van werk door MYNA.SWARM

 • Maakt al het reguliere werk transparant en beheersbaar;
 • Geeft medewerkers autonomie over alle activiteiten die passen bij hun individuele competenties;
 • Verlegt de coördinatie van de manager naar de medewerkers;
 • Maakt het ‘zwermen’ mogelijk 

Bij projectmanagement scrummen we

Waar ‘zwermen’ een oplossing biedt voor al het reguliere, routinematige werk, kan de Scrum-aanpak een oplossing zijn voor projecten waarvan de uitkomsten niet voorspelbaar zijn.

Bij strategie ontwikkeling en implementatie houden we van de Rockefeller Habits

Strategie is een continu proces, níet slechts de uitkomst van de jaarlijkse  ‘hei-sessie’. Rockefeller Habits (Verne Harnish) voegt transparantie, ritme en discipline toe aan dit proces.

Organisatie van werk door MYNA.SWARM

 • maakt al het reguliere werk transparant en beheersbaar;
 • geeft medewerkers autonomie over alle activiteiten die passen bij hun individuele competenties;
 • verlegt de coördinatie van de manager naar de medewerkers;
 • maakt het ‘zwermen’ mogelijk 

We kiezen voor consent als besluitvormingsmodel

Een solide besluitvormingsproces is cruciaal binnen zelforganiserende organisaties. Wij omarmen consent als besluitvormingsmodel.

Innovatie is een proces en ARC de methode

Leren doe je door vallen en opstaan. Wij gebruiken de ARC methode om daar richtinggevende spelregels aan toe te voegen.

Inventarisatie talent en zingeving doen we met Insights Discovery

Om de unieke talenten en purpose van medewerkers te kunnen benutten, moet je ze kennen.

Samenwerking versterk je met Insights Deeper Discovery

Insights (Deeper) Discovery biedt een respectvolle, waardevrije taal voor het begrijpen, waarderen en benutten van verschillen tussen mensen en verkent daarbij de diepere drijfveren van ons gedrag.