Duurzaam leiderschap: recept voor een hoge ROI?

7 juni 2020
Wat verstaan we onder duurzaam leiderschap? Dit is een leiderschapsstijl die het belang op lange termijn behartigt van de samenleving, de omgeving en de economie (de 3 P’s van People, Planet, Profit). Deze aanpak bezielt je organisatie en je klanten en leidt tot meer succes op lange termijn.

Duurzaam leiderschap: recept voor een hoge ROI?
Fons Feekes

Duurzaam leiderschap artikel FF 2020

Vroeger nam het top management in haar beslissingen impliciet het belang van alle stakeholders
mee. Dit zie je in een meer expliciete vorm terug in het European Foundation for Quality
Management (EFQM) model dat in de 70-er jaren opgang maakte. De belangrijkste gedachte daarin
is dat leiderschap zich dient te richten op de enablers – zoals Strategie, Medewerkers en Processen –
om goede resultaten te behalen voor de medewerkers, klanten en de maatschappij. De
bedrijfsresultaten zoals winst en dividend zijn afgeleide resultaten.

Laat je inspireren om je organisatie de transformatie te laten maken van X naar Y. Waarbij Y niet alleen staat voor een positief mensbeeld en duurzaam leiderschap, maar ook voor het nalaten van een legacy (zingeving) en een bijdrage aan een betere wereld.

Vorig artikel

Duurzaam leiderschap: recept voor een hoge ROI?

7 juni 2020
Volgend artikel

Duurzaam leiderschap: recept voor een hoge ROI?

7 juni 2020